Parafin

“Parafiniranje” sira je tradicionalan način zaštite kore sira od mehaničkih oštećenja i insekata te smanjenje gubitaka tijekom zrenja zbog dehidratacije.