Prirodni kondenzat dima

upotrebljava u prehrambenoj industriji u svrhu dimljenja hrane, ali na sigurniji, zdraviji, čišći, ekološki prihvatljiv i jeftiniji način. Pogodan je za površinsku primjenu na sirevima.