Testovi za identifikaciju vrste mlijeka u uzorcima mlijeka ili sira

Nepoznata mješavina različitih vrsta mlijeka najčešći je način prevare u sirarskom sektoru.