Draminski Mastitis Detector

digitalni uređaj za otkrivanje mastitisa kod krava.