Testovi za dokazivanje učinkovitosti toplinske obrade mlijeka

Sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, ukoliko se sirovo mlijeko pasterizira, potrebno je potvrditi učinkovitost toplinske obrade.