Prehrambene soli i kemikalije

imaju važnu ulogu i široku primjenu u prehrambenoj industriji.