Centrifuge za određivanje mliječne masti i butirometri

Uređaj za određivanje sadržaja mliječne masti po Gerberu. Dostupno je više modela, a u ponudi imamo i širok spektar butirometara.