Eutra mast

za zaštitu vimena prilikom mužnje i za tretiranje površinskih rana.