Svrdlo za sir

Za ispitivanje statusa unutrašnjosti sira.