Sirarska ručna harfa

Za rezanje sirnog gruša je lagana i načinjena od plastike, namijenjena prvenstveno malim proizvođačima.