Lumitester i pripadajući brisevi

mali i lagani aparat za praćenje čistoće radne okoline i kontrolu higijene s pripadajućim brisevima LuciPac Pen za uzorkovanje površina, odnosno LuciPac Pen AQUA za uzorkovanje vode.