Kadova kalupi

Višedijelni kalupi, izrađeni od čvrste prehrambene plastike i namijenjeni za sireve u čijoj proizvodnji je potrebno prešanje. Dostupni su na zahtjev.