Compact Dry mikrobiološke podloge

gotove dehidrirane mikrobiološke podloge pripremljene za izravnu upotrebu u mikrobiološkim ispitivanjima za kontrolu mikrobiološke ispravnosti sirovine i prehrambenih proizvoda.

  • Compact Dry TC – identifikacija i brojanje ukupnog broja mikroorganizama
  • Compact Dry EC – coli
  • Compact Dry CF – koliformni mikroorganizmi
  • Compact Dry YM – kvasci i plijesni
  • Compact Dry XSA – Staphylococcus aureus
  • Compact Dry ETB – enterobakterije i dr.