Škare za orezivanje papaka

posebno dizajnirane za korištenje kod koza i ovaca.