Kloridna kiselina 10%-tna

HCl (solna kiselina) prehrambene kvalitete, koristi se za regulaciju kiselosti salamure.